[RuntimeException] 
Could not start session because headers have already been sent. "/var/www/u0517588/data/www/msgi.info/dopolnitelnoe_obrazovanie/vse-kursy/neyropsikhologicheskie-metody-diagnostiki-i-korrektsii-trudnostey-obucheniya-master-klass(1).php":1. (0)
/var/www/u0517588/data/www/msgi.info/bitrix/modules/main/lib/session/session.php:141
#0: Bitrix\Main\Session\Session->start()
	/var/www/u0517588/data/www/msgi.info/bitrix/modules/main/lib/session/kernelsessionproxy.php:42
#1: Bitrix\Main\Session\KernelSessionProxy->start()
	/var/www/u0517588/data/www/msgi.info/bitrix/modules/main/include.php:169
#2: require_once(string)
	/var/www/u0517588/data/www/msgi.info/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php:14
#3: require_once(string)
	/var/www/u0517588/data/www/msgi.info/bitrix/modules/main/include/prolog.php:10
#4: require_once(string)
	/var/www/u0517588/data/www/msgi.info/bitrix/header.php:1
#5: require(string)
	/var/www/u0517588/data/www/msgi.info/dopolnitelnoe_obrazovanie/vse-kursy/neyropsikhologicheskie-metody-diagnostiki-i-korrektsii-trudnostey-obucheniya-master-klass(1).php:3
----------